Minecraft Prison servers

BoxhitBoxhit
boxhit.minehut.gg
#1
0 / 0
online
1.17.1
ElytracraftElytracraft
play.elytracraft.fr
#10
0 / 60
online
1.12
Rottercraft NetworkRottercraft Network
play.rottercraft.net
#21
53 / 500
online
1.17
FraggleCraft | OP PrisonFraggleCraft | OP Prison
mc.fragglecraft.com
#42
17 / 1000
online
1.17
AcentraMCAcentraMC
play.acentramc.com
#47
30 / 1000
online
1.17
KriptonPVPKriptonPVP
mc.kriptonpvp.com
#75
29 / 200
online
1.9
Void RealmsVoid Realms
play.voidrealms.net
#86
27 / 200
online
1.17
SkyPrisonSkyPrison
mc.skyprison.net
#109
0 / 100
online
1.17.1
ComugamersComugamers
mc.comugamers.com
#116
142 / 700
online
1.17
Alpha PrisonAlpha Prison
play.alphaprison.net
#119
3 / 1000
online
1.12.2
KeinettKeinett
mc.keinett.us
#141
3 / 1337
online
1.17
SoulcoreMCSoulcoreMC
play.soulcoremc.net
#144
0 / 500
online
1.16.5
Renatus NetworkRenatus Network
play.renatusnetwork.com
#145
22 / 300
online
1.17
Superior Prisons (Newly ...Superior Prisons (Newly Released)
play.superiornetwork.org
#159
0 / 0
online
1.17
TechGE3KsTechGE3Ks
play.techge3ks.com
#168
0 / 0
online
1.17
GuildCraft NetworkGuildCraft Network
play.guildcraft.net
#174
12 / 750
online
1.17
KGB MinecraftKGB Minecraft
mc.kgb-minecraft.info
#193
0 / 777
online
1.16
ReQuezMcReQuezMc
play.requezmc.net
#204
1 / 1000
online
1.16
MinelifeMinelife
play.minelife.eu
#210
offline
1.17
AsocraftAsocraft
play.asocraft.net
#211
5 / 100
online
1.17.1
WickedPrisonWickedPrison
play.wickedprison.org
#213
12 / 200
online
1.12.2
CrusadeMCCrusadeMC
play.crusademc.com
#222
0 / 0
online
1.18
Unit PrisonUnit Prison
unitprison.com
#250
18 / 1000
online
1.16
LightSkiesLightSkies
lightskies.minehut.gg
#256
33 / 10
online
1.17.1
MissionPrisonMissionPrison
missionprison.net
#269
0 / 100
online
1.17
Updated on Jan 30 2023