Minecraft Roleplay Servers

AvalonAvalon
defend.avalon.today
#4
6 / 75
online
1.16.5
SaharaSMP - Whitelist - ...SaharaSMP - Whitelist - HermitCraft
play.saharasmp.com
#16
1 / 500
online
1.17.1
Mega CraftMega Craft
megacraftplay.servepics.com
#20
1 / 2022
online
1.17.1
Vanilla DemonVanilla Demon
play.vanillademon.com
#38
9 / 1
online
1.17
DawnHavenDawnHaven
play.dawnhaven.net
#39
0 / 250
online
1.17
Island ClashIsland Clash
play.islandclash.com
#43
15 / 236
online
1.12
Hy-BrasilHy-Brasil
209.58.154.27:19113
#62
0 / 50
online
1.17.1
ReplayReplay
replaymc.net
#66
14 / 15
online
1.17
Ancient EarthAncient Earth
play.ancientearth.eu
#71
0 / 100
online
1.16.5
MedievalCraftMedievalCraft
minecraft.medievalcraft.de
#77
3 / 48
online
1.17.1
PrymaPryma
mc.prymacommunity.it
#84
0 / 300
online
1.17
PokeMayhemPokeMayhem
play.pokemayhem.com
#90
18 / 999
online
1.17.1
The Loft MCThe Loft MC
play.theloftmc.com
#96
6 / 100
online
1.17
XironiteXironite
mc.xironite.org
#97
0 / 100
online
1.17.1
CraftCitizen SurvivalCraftCitizen Survival
craftlancer.de
#103
0 / 50
online
1.16.5
SkyPrisonSkyPrison
mc.skyprison.net
#109
0 / 100
online
1.17.1
Age Of ElysianAge Of Elysian
play.ageofelysian.com:25577
#115
1 / 64
online
1.17.1
BCraft NarutoBCraft Naruto
mc.b-craft.org
#117
4 / 125
online
1.12.2
KivCraftKivCraft
mc.kivcraft.ca
#129
0 / 1337
online
1.17.1
HelloMinersHelloMiners
play.hellominers.com
#137
4 / 40
online
1.16.5
SoulcoreMCSoulcoreMC
play.soulcoremc.net
#144
0 / 500
online
1.16.5
Lunar SurvivalLunar Survival
play.lunarsurvival.xyz
#148
5 / 100
online
1.17.1
GospelCraftGospelCraft
gospelcraft.com
#150
5 / 777
online
1.17.1
DivineTalesMCDivineTalesMC
mc.divinetalesmc.com
#151
0 / 100
online
1.16.5
Enchanted ReefEnchanted Reef
mc.enchanted-reef.com:25507
#171
3 / 120
online
1.17.1
Updated on Jan 30 2023